دبستان دخترانه دانش پژوهان جيرفت

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک رجایی - بولوار شهید بهشتی - بعد از بهشتی 19- مجتمع دانش پژوهان
03482318272
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه