دبستان دخترانه دولتی ارباب زاده کرمان

کرمان کرمان
دخترانه
دبستان
دولتی
خیابان اقبال
09130517884
همکلاسی
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس: 1380
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 1267

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه