دبستان دخترانه دولتی ۲۲ بهمن شیراز

فارس شيراز
دخترانه
دبستان دوره دوم
دولتی
آباده خیابان امام خمینی خیابان مطهری تقاطع خیابان ۱۷ شهریور
09171550378
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1300
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 350

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه