دبستان دخترانه دکتر حسابی شهرري

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان حرم-کوچه شهید زارع
02155932488
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه