دبستان دخترانه دیانت قشم

قشم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
قشم - ابتدای شهرک نریمان - خیابان ارغوان - جنب اقلیم جزیره
07635259002
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه