دبستان دخترانه رسالت تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
شهید نامجو-ایستگاه روشنائی-خ سلمان فارسی-پلاک 523
02177583232
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه