دبستان دخترانه روشنگر تهران

تهران
دخترانه
دبستان
نمونه دولتی
خیابان فخر آباد_ کوچه کلهر_ بن بست کلاهی_ پلاک 2
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه