دبستان دخترانه ریحانة النبی قرچک

قرچک
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
قرچک -خ مخابرات خ آزاده 5
02136122590
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه