دبستان دخترانه زهرا مردانی شماره 2 تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
خیابان مرتضوی، بین خوش و رودکی
02166355243
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه