دبستان دخترانه سارا تهران

تهران
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
پاسداران - خیابان حجت سوری - میدان احتشامیه - خیابان رستوران شمالی - پلاک٣١
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه