دبستان دخترانه ساعی گرگان

گرگان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان ولیعصر- عدالت 22- کوچه برج مروارید نرسیده به مسجد عسگریه.
01712220994
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه