دبستان دخترانه ستاره درخشان تبريز

تبریز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
کوی پرواز بابایی 5
04132385986
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه