دبستان دخترانه سحر اندیشه شهريار

شهريار
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
فاز ١ اندیشه- خیابان ١٠ غربی-
02165517393
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه