دبستان دخترانه سلام بابل

بابل
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بابل - میدان قاضی کتی - بهاران 12 - جنب دانشگاه علمی کاربردی
01132297857
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه