دبستان دخترانه سماء آزادشهر

آزادشهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان امام خمینی- کوچه ولایت اول
01735732851
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه