دبستان دخترانه سماء ايلام

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ایلام-رزمندگان-میدان گلها-بلوار 12 بهمن
08412243597
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه