دبستان دخترانه سماء جيرفت

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
جیرفت-خیابان آزادی-جنب اداره پست
03443214011
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه