دبستان دخترانه سماء زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
دانشگاه ١٠ - روبروی استانداری - مجتمع مدارس سما
05433233381
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه