دبستان دخترانه سماء فردوس

فردوس
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک ولیعصر- خیابان سعدی-انتهای سعدی شمالی- روبروی سعدی 31خانم ریاضی 09153357094
05342229627
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه