دبستان دخترانه سماء گناباد

گناباد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
فاز 3 فرهنگیان، آموزش 1
05337254092
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه