دبستان دخترانه سما جهرم

جهرم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
فلکه گاز بلوار شهید مصطفی خمینی ک 19
07154346066
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه