دبستان دخترانه سما دهاقان

دهاقان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار گلستان خ الزهرا جنب مهدیه
03153335917
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه