دبستان دخترانه سما سنندج

سنندج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار پاسداران پایین تر از هتل شادی مجتمع آموزشی سما
08733669414
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه