دبستان دخترانه سما شهرضا

شهرضا
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
میدان شادمند-خیان استقلال-فرعی اول-پلاک42
03212225113
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه