دبستان دخترانه سما مبارکه

مبارکه
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
محله 8 صفائیه - خ رازی-کوچه صائب- دبستان سما
03152671150
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه