دبستان دخترانه سما ملاير

ملاير
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان پارک-روبروی اداره جهاد کشاورزی
08132222428
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه