دبستان دخترانه سما کرمان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار ولیعصر خ گلدشت.کوجه 57.سما.
03433232818
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه