دبستان دخترانه سما 2 تربت حيدريه

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان رازی ، روبروی مرکزی بهداشت
05152233052
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه