دبستان دخترانه سما2 تبريز

تبریز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ولیعصر جنوبی نظامی سوم پشت میدان شهریار روبروی آپارتمان های سرم سازی
04133328540
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه