دبستان دخترانه سوگند نو اهواز

اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
اهواز-گلستان- خیابان تیر بین اسفند و اقبال
06133740089
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه