دبستان دخترانه سید الشهدا چمران يزد

یزد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیایان شهید چمران-خیابان رهبر- مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
03562452515
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه