دبستان دخترانه سیمیای ایرانیان تهران

تهران
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
تهران - شهرک گلستان - خیابان گلها - یاس سوم
02144746146
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه