دبستان دخترانه شاهد فردوس

فردوس
دخترانه
دبستان
شاهد
خ ابن یمین- ابن یمین 16مدیر 09153356823
09153356823
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه