دبستان دخترانه شمس بم

بم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بم-بلوار شهید باهنر-کوچه جنب کارخانه خرما-دبستان و پیش دبستانی دخترانه شمس
03444342199
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه