دبستان دخترانه شمیم بهار اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خانه اصفهان خ گلخانه بنفشه شمالی کوی علوی نژاد
03134204203
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه