دبستان دخترانه شهدای ملی حفاری اهواز

اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک قائم- انتهای خیابان سپیدار
دبستان دخترانه شهدای ملی حفاری اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه