دبستان دخترانه شهید آدمی ابرکوه

ابرکوه
دخترانه
دبستان
شاهد
خیابان شهید مفتح -مفتح ٦
03532822022
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه