دبستان دخترانه شهید بهشتی تهران

تهران
دخترانه
دبستان
شاهد
سیمتری نیروی هوائی _نبش 38/6_شهیدآخوندی _پلاک 344
02177474928
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه