دبستان دخترانه شهید جاوید تهران

تهران
دخترانه
دبستان
دولتی
نارمک-46متری غربی-خیابان سمنگان-میدان71 کوچه شهید جاوید پ 179
02177930033
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه