دبستان دخترانه شهید حاتمی مشهد

مشهد
دخترانه
دبستان
دولتی
بین فرامرز عباسی 3 و 5
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه