دبستان دخترانه شهید دیانت پور اسلامشهر

اسلامشهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان مطهری - انتهای کوچه 5
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه