دبستان دخترانه شکوفه های مهر کرمان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان ٢٠ متری دانشجو - جنب آشپزباشی - روبروی پارک مسکن
03412720393
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه