دبستان دخترانه شکوفه گناباد

گناباد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار آیت الله طالقانی 9
05157252897
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه