دبستان دخترانه صائب تبريز

تبریز
دخترانه
دبستان
دولتی
نصف راه-بالاتر از ایران خودرو قائمیان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه