دبستان دخترانه صبا زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار معلم - روبروی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
05433447258
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه