دبستان دخترانه صدرا 4 تبريز

تبریز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
چهارراه باغ شمال- خیابان مقصودیه- روبروی موزه استاد شهریار- کوچه 48
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه