دبستان دخترانه طرح نو بومهن

بومهن
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
پردیس-فاز٤-خیابان جنت٣-مجتمع طرح نو
02176281234
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه