دبستان دخترانه طلوع تهران

تهران
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ پیروزی - خیابان پنجم نیروی هوایی -فرعی 5/32 (جاویدی) -پ 18
02177425708
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه