دبستان دخترانه طلوع يزد

یزد
دخترانه
دبستان
دولتی
شاهدیه گرد فرامرز خ امام کوچه شهید حسن سعیدی چهاراره اول سمت چپ
03535211032
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه