دبستان دخترانه طه کرج

کرج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
رجایی شهر بلوار انقلاب فاز 3 خ ششم غربی پلاک 40
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه